LES NOTES: LA-SOL-FA-MI

Observa el pentagrama i tria la resposta correcte.

TORNA A INTENTAR-HO...

FELICITATS! CONTINUA JUGANT.